Consulting Jobs in Hanoi Vietnam

Search and apply online for Consulting jobs in Hanoi. Post free resume and apply online for today's latest Consulting Jobs from companies in Hanoi

IC ( Information Consultant ) Job in Hanoi 

LIS REAL ESTATE LIMITTED CO., LTD
Job Shift
Morning Job
Job Experience
1 Year Job Exp.
Job Salary
0 - 0
Job Category
- Thc hin cuc gi t vn di vi khách hàng liên h dn các kênh bt dng sn ca công ty.- Thc hin cuc gi tìm kim sn phm/khách hàng có nhu cu bán/cho thuê bt dng sn.- Sp xp, qun lý thông tin listing trên h thng.- Cp nht bng phân tích so sánh th trng dnh k.- H
Apr 2, 2021

Sales Consultant Job in Hanoi 

LIS REAL ESTATE LIMITTED CO., LTD
Job Shift
Morning Job
Job Experience
1 Year Job Exp.
Job Salary
0 - 0
Job Category
: - : Sales Consultant: 10 Môi trng làm vic: Môi trng làm vic tr trung, nang dng Ðng nghip là nhng anh ch dã có kinh nghim và thành tích cao tt trong ngành, vui v, hoà dng Hot dng v BÐS ti khu vc, Qun 1- Qun Bình Thnh - Qun 2Responsibilities Tìm hiu
Apr 2, 2021